+250 000

godzin
doradczych i szkoleniowych

+8 500

opinii
w Bazie Usług
Rozwojowych PARP

+5 500

realizacji

19

lat
doświadczenia

4.9-5.0

średnia
ocen w Bazie Usług
Rozwojowych PARP

Wiedza

Wśród kilkudziesięciu doradców i trenerów są osoby z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym, ale również technicznym czy innym specjalistycznym, wykładowcy akademiccy.

Wiedza to również setki ukończonych szkoleń i uzyskanych certyfikacji.

Wszystko to optymalnie wykorzystywane przy świadczonych przez nas usługach.

Doświadczenie

K&K Consulting to już blisko 20 lat funkcjonowania na rynku. Możemy się pochwalić imponującymi liczbami: ponad 250 000 godzin w ponad 5 500 realizacji usług doradczych i szkoleniowych.

Nasze bogate i wszechstronne doświadczenie z wielu branż to wymierna korzyść dla każdego kolejnego klienta.

Sprawdzone usługi

Aktualna oferta usług otwartych

Baza Usług Rozwojowych – PARP

K&K Consulting® oferuje usługi dedykowane ale również usługi otwarte szkoleniowe i doradcze – o szerokim zakresie tematycznym. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji nasi konsultanci mogą proponowaną usługę dostosować do specyfiki zapotrzebowania klienta.

Oferta usług otwartych

Opinie

MARR S.A.

MARR S.A.

K&K Consulting w okresie 12 miesięcy świadczyło usługi doradztwa biznesowego oraz szkoleń, szczególnie w zakresie przygotowywania biznesplanów mających funkcję narzędzia do planowania i wdrożenia własnej działalności gospodarczej. Łączna ilość zrealizowanych usług wyniosła 16 975 godzin.

Tomasz Wyporski

SH&H sp. z o.o. sp.k.

K&K Consulting świadczyła dla naszej firmy usługę wartościowania stanowisk pracy oraz przygotowania propozycji polityki wynagrodzeń wraz z przeprowadzeniem szkoleń wdrożeniowych. Prowadzący usługi doradcze wykazali się profesjonalizmem, zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem.

Dyrektor Zakładu

Wtór-Steel Sp z o.o.

Niniejszym udzielam referencji doradcom z firmy K&K Consulting, którzy wykonali dla firmy WTÓR-STEEL sp. z o.o. narzędzia finansowe umożliwiające bieżącą analizę celów i wyników osiąganych w firmie i jej poszczególnych działach.Jakość współpracy oceniamy bardzo wysoko i polecamy jako kompetentnych doradców.

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu udziela referencji firmie K&K Consulting za wsparcie w realizacji oceny okresowej naszych 237 pracowników. Usługi wykonane oceniamy bardzo wysoko, potwierdzając jednocześnie, że ich efekty wpłynęły pozytywnie na funkcjonowanie Sądu.

Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Skorzystaliśmy z usług K&K Consulting przy analizie przygotowawczej i wdrażaniu CSR i możemy zakomunikować, że wszystkie aspekty współpracy z tą firmą oceniamy pozytywnie. Jej specjaliści dysponują potrzebną wiedzą i wszystkie elementy projektów realizują sprawnie i terminowo.
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt