Zawartość oferty

Analiza potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji

Korzyści

 • Identyfikacja słabych i silnych stron oraz potrzeb firmy w obszarze IT
 • Identyfikacja wykorzystywanej infrastruktury i technologii informatycznych oraz rekomendacje w zakresie ewentualnych zmian w tym zakresie
 • Analiza gotowości cyfrowej firmy
 • Otrzymanie wytycznych o możliwych do poprawy działaniach dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych/ cyfrowych
 • Zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności dopisane

 

Plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji i/lub automatyzacji (Mapa drogowa)

Korzyści

 • Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
 • Wskazanie najlepszych narzędzi do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb cyfrowych – komercyjnych bądź dedykowanych
 • Określenie kosztów wdrożenia zmian w zakresie cyfryzacji i/lub automatyzacji
 • Wskazanie możliwych ryzyk podczas wdrażania zmian
 • Określenie czasu realizacji wdrożenia oraz mierników efektywności
 • Lepsze wykorzystanie potencjału firmy

Opis funkcjonalny – zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Korzyści

 • Analiza i optymalizacja procesów funkcjonujących w firmie
 • Otrzymanie kluczowych informacji odnośnie funkcjonalności narzędzia IT
 • Określenie aplikacji, systemów z którymi konieczna będzie integracja opisywanego narzędzia IT
 • Gotowy dokument (projekt) pod zlecenie do wykonania programistycznego
 • Gotowy dokument pod kątem wyceny prac programistycznych
 • Możliwość określenia na jego podstawie czasu realizacji wdrożenia
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt