Poznaj nas

O nas

Kim jesteśmy?
Co nas wyróżnia?

K&K Consulting® Paulina Kułyk to nowoczesna, dynamiczna, bazująca na wiedzy firma doradczo-szkoleniowa. Wyróżnia nas:
– Wiedza i doświadczenie wyniesione z ponad 5 500 zrealizowanych projektów doradczych i szkoleniowych
– Doświadczenie kadry (liczone w tysiącach zrealizowanych godzin)
– Kompleksowość świadczonych usług
– Opieranie rozwoju firmy o opinie naszych klientów.
Firma dostarcza swoją wiedzę zarówno dla dużych, średnich, małych jak i mikrofirm, urzędów czy organizacji non-profit.

K&K Consulting obecnie to usługi każdorazowo dopasowane do potrzeb klienta.

Partner w K&K Consulting

Przemysław Kułyk

Ekspert z obszaru doradztwa strategicznego i operacyjnego, pozyskiwania finansowania, zarządzania projektami oraz controllingu i zarządzania finansami, tworzenia systemów wynagrodzeń czy usprawnień procesowych.

Doradca i trener z 20-letnim doświadczeniem w obszarach specjalizacji. Około 40 tysięcy wykonanych godzin doradztwa i szkoleń w kilku tysiącach realizacji.
Przedsiębiorca i manager, wykładowca akademicki, członek m.in.: Zespołu Interesariuszy Instytutu Ekonomii UEK, MPKU przy WUP Kraków, wielu komisji oceny projektów, kluczowy doradca kilku organizacji.

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany AgilePM® i AgileBA®.

Partner w K&K Consulting

Michał Leśniak

Specjalizuje się w wyborze i pozyskaniu kredytów, rozwija markę doradztwa finansowego – Finance & Profit należącą do K&K Consulting.

Doradca z zakresu opracowania biznesplanów, pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowo-doradcze a także budowania systemów wynagrodzeń. Zdobył bogate doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe sektora MSP i Uczelni Wyższych.

Ukończył kierunki Finanse i Bankowość oraz Doradztwo Finansowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Partner w K&K Consulting

Stanisław Kania

Specjalista z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji dla projektów inwestycyjnych oraz zarządzania projektem. Specjalizuje się także w optymalizacji organizacyjnej firm oraz tworzeniem rozwiązań analitycznych przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Doradca i trener z zakresu opracowania biznesplanów. Członek wielu komisji oceny projektów pod kątem przyznania dofinansowania. Certyfikowany specjalista Zarządzania projektami PRINCE2, AgilePM® i AgileBA®.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK na kierunku Zarządzanie projektami oraz w Akademii Krakowskiej na kierunku Controlling.

O nas

Potencjał K&K Consulting

Na doświadczenie K&K Consulting składa się ponad 250 000 zrealizowanych godzin doradczych i szkoleniowych (w tym ponad 50 000 zrealizowanych godzin w ostatnich 3-4 latach) i ponad 5 500 wykonanych zleceń.

Wiedza i doświadczenie wyniesione z olbrzymiej ilości zrealizowanych projektów doradczych i szkoleniowych to wymierna korzyść dla klientów K&K Consulting. Firma dostarczała swoją wiedzę zarówno dla dużych, średnich, małych jak i mikrofirm, urzędów czy organizacji non-profit.

Oferta K&K Consulting

Od początkowych lat działalności bardzo istotnym elementem oferty było pozyskiwanie dotacji europejskich. Doświadczenie firmy, dobra organizacja procesów wewnętrznych oraz wysokie standardy pracy pozwalają dostarczać klientowi, w sposób powtarzalny, usługi wysokiej jakości.

Oferta
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt