Zawartość oferty

Analiza możliwości pozyskania wsparcia finansowego

Korzyści

 • Uzyskanie wiedzy co do statusu (wielkości) swojego przedsiębiorstwa co ma znaczenia przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pomocy (grantów, dotacji) nie tylko dofinansowań z UE
 • Zbadanie potencjału swojego projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania przez niezależnego specjalistę
 • Możliwość przygotowania się do konkursu, który będzie w przyszłości pod kątem zwiększenia swoich szans pozyskanie dofinansowania
 • Możliwość modyfikacji swoich planów inwestycyjnych pod kątem możliwości aplikowania bądź zwiększenia swoich szans na dotacje
 • Obiektywna ocena szans na dofinansowanie pod kątem określonego konkursu
 • Znajomość terminów konkursów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania

 

Doradztwo w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji inwestycyjnych, koordynacja działań

Korzyści

 • Zaplanowanie inwestycji pod kątem wymagań dotyczących prawidłowej realizacji projektu
 • Uzyskanie dotacji podnoszącej konkurencyjność firmy
 • Rozwój firmy dzięki uzyskanej dotacji
 • Outsourcing w rozliczeniu sprawia, że firma nie potrzebuje angażować swoich pracowników do bieżących działań związanych z obsługą projektu podczas jego realizacji

Dotacje bonowe

Korzyści

 • Możliwość wykorzystania pozyskanych bonów na usługi szkoleniowe lub doradcze dla pracowników
 • Możliwość wykorzystania dofinansowania na usługi wspierające rozwój firmy
 • Obsługa całego procesu przez doświadczoną firmę konsultingową
 • Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa podczas procesu kontroli

 

Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt