Korzyści usługi

  • Uzyskanie wiedzy co do statusu (wielkości) swojego przedsiębiorstwa co ma znaczenia przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pomocy (grantów, dotacji) nie tylko dofinansowań z UE
  • Zbadanie potencjału swojego projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania przez niezależnego specjalistę
  • Możliwość przygotowania się do konkursu, który będzie w przyszłości pod kątem zwiększenia swoich szans pozyskanie dofinansowania
  • Możliwość modyfikacji swoich planów inwestycyjnych pod kątem możliwości aplikowania bądź zwiększenia swoich szans na dotacje
  • Obiektywna ocena szans na dofinansowanie pod kątem określonego konkursu
  • Znajomość terminów konkursów związanych z możliwością uzyskania dofinansowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt