Zawartość oferty

Opisy stanowisk pracy

Korzyści

 • Uporządkowanie zakresów i opisów stanowisk w firmie/organizacji
 • Zdefiniowanie wymagań na dane stanowisko (przydatne do rekrutacji na dane stanowisko)
 • Jasno wyznaczony cel utworzenia konkretnego stanowiska w firmie daje możliwość dobrego planowania zarówno po stronie pracownika, jak i przełożonych
 • Możliwość zaplanowania szkoleń lub kursów dopasowujących daną osobę do stanowiska

Wartościowanie stanowisk pracy

Korzyści

 • Nowoczesny system wynagrodzeń wspierający realizację celów biznesowych firmy
 • Umożliwia powiązanie wynagrodzenia z wartością i zakresem wykonywanej pracy
 • Narzędzie do planowania, kontroli i symulacji wynagrodzeń w firmie
 • Porządkuje i usprawnia działalność firmy
 • Pracownikom daje poczucie sprawiedliwego wynagradzania wskazując też możliwości rozwoju/zmiany wynagrodzenia definiując od jakich elementów zmiana ta zależy.
 • Zmniejsza rotację pracowników, ułatwia rekrutację i obniża jej kosztyStanowi tarczę ochronną przeciwko potencjalnym zarzutom o dyskryminację płacową

Opracowanie konstrukcji i zasad premiowych/motywacyjnych

Korzyści

 • Zwiększenie efektywności organizacji (pracownik wie co musi zrobić i kiedy żeby otrzymać nagrodę/premię)
 • Powiązanie systemu premiowego z wynikami firmy w różnych obszarach działalności
 • Przejrzysty i maksymalnie zautomatyzowany system naliczania premii
 • Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w firmie

Okresowa ocena pracownicza

Korzyści

 • Uzyskanie obiektywnej i szczegółowej informacji o słabych i mocnych stronach personelu
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Możliwość porównawczej analizy postępów pracowników w różnych okresach czasowych
 • Poprawa motywacji pracowników
 • Uzyskanie szczegółowych wyników oceny pracowniczej w modelu 270 stopni przy odpowiednio zważonych kilkudziesięciu czynnikach oceny
 • Ukazanie słabych i mocnych stron danego pracownika na tle całej firmy
 • Ukazanie rozbieżności w ocenach pracowników zależnie od strony oceniającej (samoocena versus ocena współpracowników versus ocena przełożonych)
 • Wskazanie zbiorczo kategorii i podkategorii, w których określeni pracownicy wymagają wsparcia – informacja szczególnie przydatna przy planowaniu szkoleń oraz którzy pracownicy wypadają wzorowo lub bardzo dobrze
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt