Klient

Firma z branży medycznej w zakresie zaopatrzenia medycznego pacjentów

Sytuacja wyjściowa

Firma w związku z planowanym rozwojem postanowiła uporządkować swoją politykę personalna. Główym problemem firmy jest działalność na kilku rynkach w dużych miastach wojewódzkich w Polsce i co za tym idzie duże zróżnicowanie jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla tych zakresów stanowiskowych w różnych miastach. Firma K&K przyjrzała się działalności firmy. W wyniku obserwacji zdecydowano, że stanowiska merytorycznie bardziej wymagające a zakresowo zbliżone zostaną "podzielone" na 3 główne grupy: junior, medium i senior. W oparciu o ten podział nastapiła unifikacja wymagań na dane stanowisko, przeprowadzono wartościowanie stanowisk i przygotowane zostało narzędzie do wyliczania wynagrodzeń w firmie.

Działanie

  • Analiza czynności wykonywanych przez wszystkich pracowników w oparciu o wywiady bezpośrednie
  • Identyfikacja wymagań „ustawowych” związanych z wykonywaniem działań
  • Opracowanie i skonsultowanie z zespołem ze strony klienta wymagań na dane stanowisko oraz poziomiu samodzielności/decyzyjności
  • Przeprowadzenie wartościowania stanowisk i uzgodnienie wyników z zarządem firmy (wraz z uzwględnieniem m.in. specyfik lokalnych)
  • Opracowanie narzędzia do wyliczania wynagrodzeń w oparciu o wykonywana zadania na danym stanowisku

Efekt

  • Sporządzenie kart opisów stanowiskowych
  • Wdrożenie narzędzia do wartościowania stanowisk pracy w całej firmie.
  • Uspójnienie zasad, wypracowanie i wdrożenie narzędzia do zliczania wynagrodzeń zasadniczych.
  • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt