Korzyści usługi

  • Uzyskanie obiektywnej i szczegółowej informacji o słabych i mocnych stronach personelu
  • Analiza potrzeb szkoleniowych
  • Możliwość porównawczej analizy postępów pracowników w różnych okresach czasowych
  • Poprawa motywacji pracowników
  • Uzyskanie szczegółowych wyników oceny pracowniczej w modelu 270 stopni przy odpowiednio zważonych kilkudziesięciu czynnikach oceny
  • Ukazanie słabych i mocnych stron danego pracownika na tle całej firmy
  • Ukazanie rozbieżności w ocenach pracowników zależnie od strony oceniającej (samoocena versus ocena współpracowników versus ocena przełożonych)
  • Wskazanie zbiorczo kategorii i podkategorii, w których określeni pracownicy wymagają wsparcia – informacja szczególnie przydatna przy planowaniu szkoleń oraz którzy pracownicy wypadają wzorowo lub bardzo dobrze
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt