Klient

Firma z branży odzysk i recykling odpadów metalowych

Sytuacja wyjściowa

Klient prowadził 3 odbrębne linie biznesowe i nie był w stanie ocenić rentowności każdej z nich. W tym celu zatrudniono eksperta K&K Consulting. Przedmiotem prac była analiza wszystkich składników kosztowych 3 lini biznesowych, dostępnych informacji w zakresie identyfikowania tych kosztów oraz opracowanie narzędzia, które pozwoli skalkulować wynik finansowy każdej linii. Ważne było to aby narzędzie przedstawiało aktualne dane, dając możliwość oceny rentowności w dowolnym czasie przy możliwie niskim poziomie zaangażowania w zbieranie danych (dedykowane narzędzie miało się opierać głównie na danych, jakie już wcześniej były w firmie zbierane w innych celach).

Działanie

  • Analiza kosztów każdej linii biznesowej
  • Analiza źródeł informacji o kosztach każdej linii biznesowej
  • Analiza dotychczasowych metod ewidencji kosztów
  • Opracowanie narzędzia controllingowego scalającego wszystkie koszty w podziale na 3 linie biznesowe
  • Walidacja opracowanego rozwiązania
  • Warsztaty z obsługi opracowanego narzędzia

Efekt

  • Wdrożenie dedykowanego narzędzia do controllingu finansowego spółki z podziałem na 3 linie biznesowe
  • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt