Klient

Mikrofirma działająca w branży produkcji galanterii skórzanej

Sytuacja wyjściowa

Sytuacja dużej ilości zleceń przy stale ograniczonych zasobach ludzkich sprawiła, że firma od pewngo czasu miała poczucie braku kontroli nad bieżącą sytuacją finansową. W tej sytuacji zadaniem konsultantów K&K Consulting było wypracowanie rozwiązania/narzędzia, które umożliwi sprawowanie bieżącej kontroli nad sytaucją finansową (w tym płynnościową) firmy. Dodatkowo identyfikowane problemy w obszarze procesowania/automatyzacji procesowania zleceń wymagały podjęcia działań optymalizujących.

Działanie

 • Analiza szczegółowa realizowanych w firmie procesów oraz poziomu zbieranych informacji oraz informacji niezbędnych do podejmowania decyzji
 • Ustalenie zakresu najbardziej kluczowych działań i zakresów funkcjonalnych przygotowywanych narzędzi
 • Przygotowanie plików arkuszy kalkulujących przetwarzających rozbudowane informacje opisujące produkty i wszystkie elementy niezbędne do produkcji każdego wariantu sprzedawanego produktu
 • Opracowanie narzędzia zbierającego w jednym miejscu wszystkie etapy procesowania realizowanych zamówień w czasie rzeczywistym
 • Opracowanie narzędzia do bieżącego kontrolowania płynności i potrzeb płatnościowych z możliwością wstępnego szacowania wyniku finansowego
 • Opracowanie narzędzia do wyliczania szczegółów wyniku finansowego w oparciu o dane finansowe importowane z programu księgowego (Książka Przychodów i Rozchodów)

Efekt

 • Wdrożenie do użytku bieżącego plików arkuszy kalkulujących przetwarzających rozbudowane informacje opisujące produkty i wszystkie elementy niezbędne do produkcji każdego wariantu sprzedawanego produktu
 • Opracowanie narzędzia zbierającego w jednym miejscu wszystkie etapy procesowania realizowanych zamówień w czasie rzeczywistym
 • Wdrożenie narzędzia do bieżącego kontrolowania płynności i potrzeb płatnościowych z możliwością wstępnego szacowania wyniku finansowego
 • Wdrożenie narzędzia do wyliczania szczegółów wyniku finansowego w oparciu o dane finansowe importowane z programu księgowego (Książka Przychodów i Rozchodów)
 • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt