Klient

Firma z branży produkcyjnej o zróżnicowanej ofercie produktowej w oparciu o jeden bazowy składnik

Sytuacja wyjściowa

Firma działająca ponad 30 lat na rynku produktów kosmetycznych i leczniczych. Jednym z obszarów, który utrudniał rozwój i ocenę rzetelną opłacalności działalności był brak efektywnie stosowanych narzędzi do analizy rentowności poszczególnych produktów i tworzenie na bazie tego adekwatnej polityki cenowej. Ocena wstępna wykazała, że w firmie sporządzono kilka lat wcześniej złożone arkusze kalkulacyjne precyzyjnie szacują koszty wytworzenia produktów, niemniej jednak ich złożoność i niekoniecznie adekwatność i słuszność przyjętych założeń sprawiały, że nie były one podstawą do decyzji biznesowych i rozwojowych. Konieczne było sporządzenie (wykorzystując już wcześniejsze opracowania) narzędzi, które będą mieć bardziej czytelny charakter i finalnie staną się podstawą do oceny sytuacji i podejmowania decyzji zarówno o charakterze operacyjnym jak i strategicznym.

Działanie

 • Szczegółowa analiza uprzednio wykorzystywanych w firmie arkuszy
 • Identyfikacja wszystkich pozycji kosztowych oraz występujących między nimi relacji i zależności
 • Uzgodnienie najdogodniejszego formatu danych wejściowych 
 • Ustalenie konkretnych powiązań kosztów i przychodów
 • Przyjęcie konkretnych wskaźników, tabel wyników umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych i rozwojowych 
 • Opracowanie finalnego narzędzia do analizy wyników oraz budowania polityki cenowej

Efekt

 • Sporządzenie narzędzia do analizy wyników oraz budowania polityki cenowej
 • Wdrożenie narzędzia w bieżącej działalności firmy i poprzez to umożliwienie kontroli bieżącej nad decyzjami zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej
 • Wypracowanie jednolitych i finansowo zasadnych założeń polityki cenowej i marżowej
 • Przekazanie stosownych instrukcji użytkowania
 • Kontrola i świadomość sytuacji finansowej w firmie
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt