Klient

Europejska sieć obiektów noclegowych (hotele oraz hostele)

Sytuacja wyjściowa

Firma K&K Consulting została poproszona o pomoc w rozwiązaniu problemu w firmie. Problemem był odpływ pracowników ze wszystkich szczebli do innych branż związany m.in. z pandemią Covid-19 w branży hotelowej. Firma która odczuwała skutki lockdownów potrzebowała doradztwa związanego z polityką kardowo-płacowo-premiową, która ze względu na wielkość firmy była też mocno rozproszona.

Działanie

  • Opracowanie hierarchii stanowisk obejmującej wszystkiej obiekty noclegowe jak i centralę firmy poprzez przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy w oparciu o ustalone kryteria punktowania
  • Opracowanie wymagań na stanowiska które pozwalają w łatwy i szybki sposób na przeprowadzenie rekrutacji na dane stanowisko
  • Scalenie wszystkich funkcjonujących systemów wynagradzania, premiowania i nagradzania ze wszystkich obiektów w jeden przejrzysty system i opracowanie narzędzia do jego wyliczania dla poszczególnych pracowników
  • Określenie listy czynników, w oparciu o które wynagrodzenie pracownika może się w przejrzysty sposób zmieniać określając w ten sposób dla wszystkich pracowników możliwości rozwoju oraz ścieżki awansu/wpływania na zwiększanie wynagrodzenia
  • Wypracowanie w ramach stworzonego narzędzia funkcjonalności zliczania kosztów wynagrodzeń w jednolity ustalony układ budżetowy (z możliwością planowania kosztów w tym obszarze na przyszłość)

Efekt

  • Wdrożenie narzędzia do opisywania i wartościowania stanowisk w pracy
  • Uspójnienie zasad, wypracowanie i wdrożenie narzędzia do zliczania wynagrodzeń zasadniczych oraz premii wraz z budżetem całościowym wynagrodzeń (umożliwiającym m.in. jego estymację)
  • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt