Klient

Firma geodezyjna działająca w obszarze zleceń infrastrukturalnych

Sytuacja wyjściowa

Dynamiczny rozwój firmy w połączeniu z wzrostem zatrudnienia i rozwojem współpracy z różnymi podwykonawcami sprawiły, że w firmie konieczne stało się wdrożenie rozwiązania, które umożliwiłoby kontrolę nad wszystkim aspektami realizowanych zleceń przy równoczesnym zachowaniu elastyczności rozwojowej takiego narzędzia. Ważnym było również takie przygotowanie tego rozwiązania, aby móc historycznie analizować poszczególne etapy i angażowane do tego zasoby (m.in. pod kątem sporządzania nowych ofert).

Działanie

  • Analiza czynności wykonywanych przez wszystkich pracowników/podwykonawców przy realizowanych w firmie zleceniach
  • Uzgodnienie zakresu niezbędnych danych i statusów poszczególnych etapów realizacji zleceń oraz wzajemnych zależności poszczególnych etapów
  • Opracowanie wstępnej wersji narzędzia do zarządzania procesami
  • Weryfikacja prawidłowości działania narzędzia wraz z identyfikowaniem drobnych poprawek zwiększających funkcjonalność i przejrzystość/czytelność narzędzia
  • Wdrożenie poprawek oraz przeszkolenie pracowników oraz podwykonawców z funkcjonalności wdrożonego narzędzia

Efekt

  • Wdrożenie dostosowanego do specyfiki firmy, elastycznego rozwojowo narzędzia do bieżącej kontroli poziomu realizacji danych zleceń wraz z możliwością historycznej analizy angażowanych zasobów.
  • Przekazanie stosownych dokumentów instrukcji użytkowania
Zaufali nam

Porozmawiajmy, aby wspólnie stworzyć Twój sukces

Kontakt